Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αμειβόμενη θέση Ηλεκτρολόγου Μηχανικού στο Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών του ΕΜΠ


Το Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου προσκαλεί υποψηφιότητες για μία (1) θέση Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, με κατεύθυνση Επικοινωνίες.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ή παρεμφερούς αντικειμένου.
 • Ειδίκευση σε δίκτυα και τηλεπικοινωνίες ή εναλλακτικά σε υπολογιστές (π.χ. ροές Δ , Τ ή Υ του Προγράμματος Σπουδών της ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ).
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση Excel/Word/Powerpoint και Internet
 • Ικανότητα χειρισμού μηχανουργικών εργαλείων
 • Δίπλωμα οδήγησης και δυνατότητα/διαθεσιμότητα συχνών μετακινήσεων εντός και εκτός Αττικής.

Θα συνεκτιμηθεί η καλή γνώση του υποψηφίου στα παρακάτω αντικείμενα:

 • SQL Database
 • Adobe dreamweaver

Στις αρμοδιότητες του υποψηφίου περιλαμβάνονται:

 • Διενέργεια μετρήσεων Η/Μ ακτινοβολίας.
 • Συντήρηση του δικτύου σταθμών βάσης κινητών επικοινωνιών με επισκέψεις στους χώρους εγκατάστασης. Τοποθέτηση νέων σταθμών.
 • Απομακρυσμένη παρακολούθηση της σωστής και εύρυθμης λειτουργίας των σταθμών μέτρησης Η/Μ ακτινοβολίας, του server και της βάσης δεδομένων.
 • Backup όλων των δεδομένων και προγραμμάτων σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Ανανέωση/δημιουργία νέας ιστοσελίδας μέσα από DreamWeaver.
 • Υποστήριξη και συντήρηση δικτύου του Εργαστηρίου Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν με ηλεκτρονική αλληλογραφία πλήρες βιογραφικό σημείωμα μέχρι την Παρασκευή, 31 Ιανουαρίου 2018, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@mobile.ntua.gr.

Η Διευθύντρια του Εργαστηρίου

Κωνσταντίνα Νικήτα

Καθηγήτρια ΕΜΠ