Εγγραφές ενεργών Υποψηφίων Διδακτόρων στα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου 2017-2018

Δημοσιεύθηκε 29/09/2017

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές των ενεργών Υποψηφίων Διδακτόρων στα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου 2017-2018 θα γίνουν από 02/10/2017 έως 13/10/2017.

Οι εγγραφές θα γίνονται ηλεκτρονικά από τις 02/10/2017 εδώ
(Εναλλακτικά από την κεντρική ιστοσελίδα της Σχολής HMMY (www.ece.ntua.gr), επιλέγουμε «Χρήσιμα», «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες», και στην συνέχεια «Εγγραφές (Υποψηφίων Διδακτόρων)».

Για να θεωρηθεί έγκυρη η εγγραφή θα πρέπει να υπάρχει η ηλεκτρονική έγκριση του επιβλέποντα Καθηγητή.

Η έναρξη των μαθημάτων έχει οριστεί για τις 09/10/2017.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΛ. 210 772 4307, 210 772 2224, 210 772 2820
E-MAIL: graduate@ece.ntua.gr
κ. Χ. ΚΑΡΕΛΙΟΠΟΥΛΟ ΤΗΛ.: 210 7724365
E-MAIL: ckarelio@mail.ntua.gr