Εκλογές για την ανάδειξη των πέντε (5) Μελών ΔΕΠ της Κοσμητείας της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Δημοσιεύθηκε 23/11/2017

Η τριμελής επιτροπή για την διενέργεια της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη των πέντε (5) μελών της Κοσμητείας της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ η οποία ορίστηκε από την Γενική Συνέλευση της Σχολής (συνεδρίαση 21/11/2017) ενημερώνει ότι η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί την

Πέμπτη 30/11/2017 και ώρα 10:00πμ – 13:00μμ

στην αίθουσα Συνεδριάσεων Σχολής, Νέο Κτήριο ΣΗΜΜΥ

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΦΕΚ 3646/16.10.2017 τ.Β΄, η εκλογή των μελών της Κοσμητείας γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο και με μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής, κάθε μέλος της οποίας διαθέτει τρεις ψήφους.

Διευκρινίζουμε ότι δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής, ακόμη και τα μέλη ΔΕΠ που απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους.

Ως μέλη της Κοσμητείας εκλέγονται τα πέντε (5) υποψήφια μέλη ΔΕΠ με τις περισσότερες έγκυρες ψήφους. Σε περίπτωση που το σύνολο των έγκυρων ψήφων υπολείπεται του 50% του αριθμού των εκλεκτόρων, η ψηφοφορία θα επαναληφθεί την επόμενη ημέρα Παρασκευή 1/12/2017 την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.

Παρακαλούμε θερμά όλες και όλους τους συναδέλφους να προσέλθουν την Πέμπτη 30/11/2017 για να ολοκληρωθεί ομαλά η διεξαγωγτή των εκλογών.

Βάσει του με αρ.πρωτ. 16741/23.11.2017 εγγράφου του Κοσμήτορα κ. Νεκτάριου Κοζύρη, υποψηφιότητα για τις πέντε (5) θέσεις της Κοσμητείας υπέβαλαν οι (με αλφαβητική σειρά):

  1. Ασκούνης Δημήτριος, Καθηγητής
  2. Κλαδάς Αντώνιος, Καθηγητής
  3. Νικήτα Κωνσταντίνα, Καθηγήτρια
  4. Παγουρτζής Αριστείδης, Αναπληρωτής Καθηγητής
  5. Παπαοδυσσεύς Κωνσταντίνος, Καθηγητής
  6. Πολιτόπουλος Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής
  7. Στάμου Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Τα μέλη της Επιτροπής

Γ. Φικιώρης Ι. Ρουσσάκη Π. Γεωργιλάκης

Πρόεδρος Επιτροπής

Εκλογές για την ανάδειξη πέντε μελών ΔΕΠ της Κοσμητείας