Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Τρίτη 19/12/2017, ώρα 10:00 π.μ

Δημοσιεύθηκε 12/12/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

─ ΓΣ ΕΙΔ. ΣΥΝ. ΣΧΟΛΗΣ ΗΜΜΥ

Την Τρίτη 19/12/2017 ώρα 10:00 π.μ.

(Αίθουσα Συνεδριάσεων Σχολής, Νέο Κτήριο ΣΗΜΜΥ)

Ημερήσια Διάταξη

  1. Ανακοινώσεις - Ενημέρωση Κοσμήτορα.
 1. Προπτυχιακά θέματα. Επικύρωση μετεγγραφών σπουδαστών ακαδ. έτους 2017-2018.
 2. Μεταπτυχιακά θέματα.
 3. Ορκωμοσίες ΥΔ (11:00 π.μ.).
 4. Προκήρυξη μιας θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τομέα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών (εξέλιξη κ. Δ. Σούντρη).
 5. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου με αμοιβή του μέλους ΕΔΙΠ κ. Νικόλαου Κιμουλάκη στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ. για διδασκαλία τριών (3) ωρών εβδομαδιαίως για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2017-2018.
 6. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου με αμοιβή του μέλους ΕΔΙΠ κ. Παναγιώτη Ροβολή στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ. για διδασκαλία τριών (3) ωρών εβδομαδιαίως για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2017-2018.
 7. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου με αμοιβή του μέλους ΕΔΙΠ κ. Παναγιώτη Ροβολή στη Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ) για διδασκαλία δέκα (10) ωρών εβδομαδιαίως για το ακαδ. έτος 2017-2018.
 8. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου με αμοιβή του μέλους ΕΔΙΠ κ. Ξένης Παπαδομιχελάκη.
 9. Οικονομικά θέματα.
 10. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Σπουδαστών.

Ο Κοσμήτορας

Νεκτάριος Γ. Κοζύρης

Πρόσκληση