Ανακήρυξη Υποψηφίων για την εκλογή Εκπροσώπων Μελών ΕΔΙΠ στα Συλλογικά Όργανα της Σχολής ΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 06/02/2018

Ανακήρυξη Υποψηφίων για την Κοσμητεία, τη Γενική Συνέλευση και για τις Γενικές Συνελεύσεις των Τομέων της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ.

Αθήνα, 02/02/2018

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 17825/20-12-2017 προκήρυξη εκλογών για την εκλογή εκπροσώπων μελών Ε.ΔΙ.Π. της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ, η εφορευτική επιτροπή αποτελούμενη από τους:

συνέλεξε, έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, τις κάτωθι υποψηφιότητες για την εκλογή εκπροσώπων μελών Ε.ΔΙ.Π. στα συλλογικά όργανα της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ:

 1. Για εκπρόσωπος Ε.ΔΙ.Π. στην Κοσμητεία της ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ:
 • Γρηγόριος Κυριακόπουλος
 • Δημήτριος Πανόπουλος
 1. Για εκπρόσωπος Ε.ΔΙ.Π. στη Γενική Συνέλευση της ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ:
 • Γρηγόριος Κυριακόπουλος
 • Δημήτριος Πανόπουλος
 1. Για εκπρόσωπος Ε.ΔΙ.Π. στη Γενική Συνέλευση του τομέα Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών Ηλεκτροοπτικής & Ηλεκτρονικών Υλικών της ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ:
 • Ελένη Αλεξανδράτου
 1. Για εκπρόσωπος Ε.ΔΙ.Π. στη Γενική Συνέλευση του τομέα Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας & Τεχνολογίας Υλικών της ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ:
 • Θεόδωρος Γεώργιος Αργυρόπουλος
 • Νεκτάριος Μωραΐτης
 1. Για εκπρόσωπος Ε.ΔΙ.Π. στη Γενική Συνέλευση του τομέα Σημάτων Ελέγχου και Ρομποτικής της ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ: -
 2. Για τη Γενική Συνέλευση του τομέα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών της ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ:
 • Πέτρος Ποτίκας
 • Θεοδώρα Σούλιου
 1. Για εκπρόσωπος Ε.ΔΙ.Π. στη Γενική Συνέλευση του τομέα Επικοινωνιών Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής της ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ: -

8 Για εκπρόσωπος Ε.ΔΙ.Π. στη Γενική Συνέλευση του τομέα Ηλεκτρικής Ισχύος της ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ:

 • Γρηγόριος Κυριακόπουλος
 1. Για εκπρόσωπος Ε.ΔΙ.Π. στη Γενική Συνέλευση του τομέα Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων της ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ:
 • Δημήτρης Πανόπουλος, ΕΔΙΠ

Η εφορευτική επιτροπή, μετά την εξέταση των υποψηφιοτήτων που υπεβλήθησαν, διαπιστώσε ότι πληρούνται, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις εκλογιμότητας και ως εκ τούτου ανακηρύσσει τους κάτωθι υποψηφίους:

 1. Για εκπρόσωπος Ε.ΔΙ.Π. στην Κοσμητεία της ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ:
 • Γρηγόριος Κυριακόπουλος
 • Δημήτριος Πανόπουλος
 1. Για εκπρόσωπος Ε.ΔΙ.Π. στη Γενική Συνέλευση της ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ:
 • Γρηγόριος Κυριακόπουλος
 • Δημήτριος Πανόπουλος
 1. Για εκπρόσωπος Ε.ΔΙ.Π. στη Γενική Συνέλευση του τομέα Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών Ηλεκτροοπτικής & Ηλεκτρονικών Υλικών της ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ:
 • Ελένη Αλεξανδράτου
 1. Για εκπρόσωπος Ε.ΔΙ.Π. στη Γενική Συνέλευση του τομέα Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας & Τεχνολογίας Υλικών της ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ:
 • Θεόδωρος Γεώργιος Αργυρόπουλος
 • Νεκτάριος Μωραΐτης
 1. Για εκπρόσωπος Ε.ΔΙ.Π. στη Γενική Συνέλευση του τομέα Σημάτων Ελέγχου και Ρομποτικής της ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ: -
 2. Για τη Γενική Συνέλευση του τομέα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών της ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ:
 • Πέτρος Ποτίκας
 • Θεοδώρα Σούλιου
 1. Για εκπρόσωπος Ε.ΔΙ.Π. στη Γενική Συνέλευση του τομέα Επικοινωνιών Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής της ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ: -
 2. Για εκπρόσωπος Ε.ΔΙ.Π. στη Γενική Συνέλευση του τομέα Ηλεκτρικής Ισχύος της ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ:
 • Γρηγόριος Κυριακόπουλος
 1. Για εκπρόσωπος Ε.ΔΙ.Π. στη Γενική Συνέλευση του τομέα Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων της ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ:
 • Δημήτρης Πανόπουλος

Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 08/02/2018, 10:00-13:00 στην Αίθουσα 2.2.17 (2ος όροφος) του παλαιού κτιρίου Ηλεκτρολόγων, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.

Η Εφορευτική Επιτροπή

Καπελλάκη Σοφία Παπαδομιχελάκη Ξένη Μακαρούνη Ιωάννα

Ανακήρυξη