Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Τρίτη 16/07/2019, ώρα 10:00 π.μ

Δημοσιεύθηκε 08/07/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ─ ΓΣ ΕΙΔ. ΣΥΝ. ΣΧΟΛΗΣ ΗΜΜΥ

Την Τρίτη 16/07/2019 ώρα 10:00 π.μ.

(Αίθουσα Συνεδριάσεων Σχολής, Νέο Κτήριο ΣΗΜΜΥ)

Ημερήσια Διάταξη

 1. Ανακοινώσεις - Ενημέρωση Κοσμήτορα.
 2. Προπτυχιακά θέματα.
 3. Μεταπτυχιακά θέματα.
 4. Ορισμός μέλους της ΕΔΕ του ΔΠΜΣ «Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας».
 5. Έγκριση επικουρικού έργου ΥΔ ΣΗΜΜΥ για τα οικονομικά έτη 2020, 2021 και 2022.
 6. Ορκωμοσίες ΥΔ.
 7. Επικύρωση αποτελεσμάτων επιτυχόντων του ΔΠΜΣ «Επιστήμη Δεδομένων και Μηχανική Μάθηση (Data Science and Machine Learning)».
 8. Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδίαση Ολοκληρωμένων Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων» του Τομέα Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής.
 9. Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική Μάθηση» του Τομέα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών.
 10. Εξειδικεύσεις καθηκόντων μελών ΔΕΠ της Σχολής ακαδ. έτους 2019-2020.
 11. Παραίτηση της Καθ. κ. Θεοδώρας Βαρβαρίγου από Διευθύντρια του Τομέα Επικοινωνιών Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής – Νέα προκήρυξη εκλογής.
 12. Αίτηση για χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας έξι (6) μηνών με αποδοχές του μέλους ΕΤΕΠ κ. Κ. Κονιδάρη από 01/10/2019.
 13. Μετάταξη του εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Δημητρίου Καραουλάνη σε θέση ΕΔΙΠ της Σχολής ΗΜΜΥ.
 14. Μετάταξη του εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Σωτηρίου Κοκόση σε θέση ΕΔΙΠ της Σχολής ΗΜΜΥ.
 15. Μετάταξη του εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ειρήνης Κοιλανιώτη σε θέση ΕΔΙΠ της Σχολής ΗΜΜΥ.
 16. Μετάταξη του εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ευάγγελου Χαλεπλίδη σε θέση ΕΔΙΠ της Σχολής ΗΜΜΥ.
 17. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου του μέλους ΕΤΕΠ κ. Παναγιώτη Ζάννη για συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα του ΕΠΙΣΕΥ με αριθμό 620/80700 και με τίτλο «Μελέτες διαχείρισης και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας εταιριών» διάρκειας 01/12/2009-31/12/2021.
 18. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου του μέλους ΕΔΙΠ κ. Ξένη Παπαδομιχελάκη για συμμετοχή στο ερευνητικό πρόγραμμα 63/1003 με τίτλο «UPTIME – Unified Predictive Maintenance System» για το χρονικό διάστημα 02/07/2019 έως 14/08/2019.
 19. Οικονομικά Θέματα.
 20. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Σπουδαστών.

Ο Κοσμήτορας

Νεκτάριος Γ. Κοζύρης

Πρόσκληση