Προχωρημένα Θέματα Επιστήμης και Αναλυτικής Δεδομένων


Κωδικός 708
Εξάμηνο Εαρινό
Ώρες Διδασκαλίας - Ώρες Εργαστηρίου 3 - 1
Διδάσκοντες Στέφανος Κόλλιας, Ανδρέας-Γεώργιος Σταφυλοπάτης, Γεώργιος Αλεξανδρίδης (Ε.ΔΙ.Π.), Γεώργιος Σιόλας (Ε.ΔΙ.Π.)

Περιγραφή

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία σημαντική αύξηση στις εφαρμογές των τεχνολογιών της μοντελοποίησης δεδομένων, της αναπαράστασης και διαχείρισης γνώσης και της μηχανικής μάθησης. Οι τεχνολογίες αυτές ενσωματώνουν τελευταία δυνατότητες για ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων σε διάφορους τομείς όπως η ιατρική έρευνα, η διαχείριση πόρων, οι έξυπνες πόλεις κλπ. Το αντικείμενο του μαθήματος είναι η εισαγωγή στις βασικές έννοιες των παπαράπω τεχνολογιών. Συγκεκριμένα, μελετώνται οι βασικές μεθοδολογίες και τεχνικές, τα εργαλεία και περιβάλλοντα εργασίας που σχετίζονται με τη χρήση της μηχανικής μάθησης, των τεχνολογιών μοντελοποίησης δεδομένων και γνώσης, της αυτόματης συλλογιστικής και των σύγχρονων τεχνολογιών ανάπτυξης λογισμικού για την ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων σε πραγματικές εφαρμογές. Επιπλέον, αναλύονται οι βασικές προκλήσεις των παραπάνω περιοχών της επιστημονικής έρευνας και μελετώνται πρακτικά συστήματα ανάπτυξης ευφυών συστημάτων ανάλυσης δεδομένων.