Το Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων, Περιεχομένου και Αλληλεπίδρασης (ΕΕΣΠΑ) ιδρύθηκε το 1989 ως μια από τις κύριες ερευνητικές μονάδες της ΣΗΜΜΥ ΕΜΠ (όπως προέκυψε από την ένωση δύο βασικών εργαστηρίων της ΣΗΜΜΥ, του Εργαστηρίου Εικόνας, Βίντεο και Πολυμέσων και του Εργαστηρίου Ευφυών Συστημάτων). Τα μέλη του εργαστηρίου (45 συνολικά: 3 μέλη διδακτικό προσωπικό, 3 συνεργάτες της σχολής, 4 έμπειροι ερευνητές, 7 ερευνητές, 20 διδακτορικοί φοιτητές, 5 προγραμματιστές και 3 μέλη υποστηρικτικό προσωπικό) αποτελούν ενεργά μέλη της ερευνητικής κοινότητας και έχουν δημοσιεύσει πάνω από 150 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πάνω από 300 άρθρα σε πρακτικά συνεδρίων.

Το ΕΕΣΠΑ έχει διοργανώσει σημαντικά διεθνή συνέδρια, συμπεριλαμβανομένων των SAMT-2006, WIAMIS-2007 και CBMI-2009 στην περιοχή του σημασιολογικού περιεχομένου και της ανάλυσης μεταδεδομένων, των ICANN-2006, RW 2014 και RR 2014, DL 2015 και IEEE SSCI 2016 στην περιοχή της τεχνητής νοημοσύνης και της μηχανικής μάθησης. Το ΕΕΣΠΑ έχει συμμετάσχει σε περίπου εκατό Ευρωπαϊκά έργα έρευνας και ανάπτυξης (7 τρέχοντα), στις περιοχές της τεχνητής νοημοσύνης, της μηχανικής μάθησης και εφαρμογών όπως η ανάλυση οπτικοακουστικού περιεχομένου. Για παράδειγμα το ΕΕΣΠΑ έχει συμμετάσχει σε σημαντικά Ευρωπαϊκά έργα στην περιοχή της τεχνητής νοημοσύνης όπως τα IP ACEMEDIA, NoE MUSCLE, NoE Knowledge-Web, NoE K-Space, IP Mesh, IP X-Media, STREP Boemie, IP We-Know-It κλπ. Στην περιοχή της ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς, και ειδικότερα στην διαμεσολαβούμενη από γνώση πρόσβαση σε ψηφιακό πολιτιστικό περιεχόμενο, το ΕΕΣΠΑ έχει συνεισφέρει σημαντικά στην εξέλιξη της Europeana, συμμετέχοντας ως ένας από τους βασικούς φορείς στη σχεδίαση της αρχιτεκτονικής της Europeana. Σε αυτό το πλαίσιο, το ΕΕΣΠΑ έχει συμμετάσχει σε διάφορα έργα όπως στα ICT E-Culture Imagination, Videoactive και EUScreen, Michael Plus, Minerva-ec και EDLNet NoE, Europeana Connect, ATHENA, Judaica, Carare, E-CLAP, Linked Heritage, DCA κλπ. Στα πλαίσια των παραπάνω έργων, το εργαλείο σημασιολογικής διαλειτουργικότητας MINT, που έχει αναπτυχθεί από το ΕΕΣΠΑ, χρησιμοποιείται από περισσότερα από 550 πολιτιστικά ιδρύματα για την επεξεργασία και δημοσίευση περισσότερων από 25 εκατομμυρίων αντικειμένων στην διαδικτυακή πύλη της Europeana. Τέλος το ΕΕΣΠΑ του ΕΜΠ έχει συμμετάσχει και σε οργανισμούς και δράσεις προτυποποίησης. Συγκεκριμένα, το ΕΜΠ συμπροέδρευσε στο Media Annotations W3C Working Group και συμμετείχε στο Ontology Language Working Group της W3C, καθώς και στον σχεδιασμό της RuleML, που στοχεύει στον ορισμό κοινόχρηστων σημασιολογικών κανόνων στον Παγκόσμιο Ιστό.