Σοφία Καπελλάκη

Τομέας Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών


Σύντομο Βιογραφικό


Η Σοφία Ηλ. Καπελλάκη έλαβε το Δίπλωμα του Μηχανολόγου & Αεροναυπηγού Μηχανικού από την Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών το 2000 και το Διδακτορικό Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ από το ΕΜΠ το 2007. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν κυρίως στις παρακάτω περιοχές: Σχεδίαση, Υλοποίηση και Παροχή Δικτυακών Υπηρεσιών σε Ασύρματα και Ενσύρματα Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα, Υπηρεσίες σε Ετερογενή Δικτυακά Περιβάλλοντα, Υπηρεσίες και Εφαρμογές Διαδικτύου, Τεχνολογίες Λογισμικού και Μεσισμικού, Συστήματα με Επίγνωση του Περιβάλλοντος, Παροχή Υπηρεσιών με επίγνωση του πλαισίου χρήσης τους, Κατανεμημένα Συστήματα, Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα. Έχει δημοσιεύσει επιστημονικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων και βιβλία. Έχει συμμετάσχει σε πολλά εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Telecommunications software design and implementation, service engineering, middleware technologies, distributed systems, context-aware systems and services, security and privacy.

Δημοσιεύσεις

 Σύνδεσμος Δημοσιεύσεων