Βασιλική Κονταργύρη

Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος


Σύντομο Βιογραφικό


Η Βασιλική Θ. Κονταργύρη είναι απόφοιτος της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ (1997-2002) και Διδάκτωρ Μηχανικός της ίδιας Σχολής (2002-2007), ενώ από το 2014 κατέχει θέση Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στο Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων του Τομέα Ηλεκτρικής Ισχύος της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ. Από το 2007 έως το 2014 κατείχε θέση ΠΕ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (ΙΔΑΧ) στο ίδιο εργαστήριο. Έχει εργαστεί ως εργαστηριακή/επιστημονική συνεργάτης στο Τμήμα Ενεργειακής Τεχνολογίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Αθήνας (2002-2015) και έχει διδάξει εργαστηριακά μαθήματα στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (2003-2007). Διαθέτει μακρά εμπειρία στη διεξαγωγή ελέγχου ποιότητας ηλεκτρολογικών υλικών, ηλεκτρικών δοκιμών και δοκιμών ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας ηλεκτροτεχνικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, καθώς και στην ανάλυση συστημάτων γείωσης. Έχει 12 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, 4 δημοσιεύσεις σε ελληνικά τεχνικά περιοδικά και 41 δημοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων, ενώ έχει συμμετάσχει σε 23 ερευνητικά προγράμματα. Επίσης, είναι κριτής σε διεθνή περιοδικά.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Δοκιμές και μετρήσεις υψηλών τάσεων, συστήματα γείωσης, διηλεκτρικά/μονωτικά υλικά, ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα/ατρωσία

Δημοσιεύσεις

 Σύνδεσμος Δημοσιεύσεων

Μαθήματα