Παναγιώτης Τσαραμπάρης

Επίκουρος Καθηγητής   Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων


  •   ptsarab@central.ntua.gr
  •   +30 (210) 7724380
  •   Γραφείο 2.2.24, 2ος Όροφος, Παλαιό κτ. Ηλεκτρολόγων

Σύντομο Βιογραφικό


Ο Παναγιώτης Θ. Τσαραμπάρης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1974. Απέκτησε το Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης το 1999. Απέκτησε τον τίτλο του Διδάκτορα Μηχανικού από την Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου το 2004. Υπηρετεί ως Επίκουρος Καθηγητής στον Τομέα Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του περιλαμβάνουν θέματα όπως ηλεκτρικές μετρήσεις, υψηλές τάσεις, ηλεκτρομονωτικά υλικά και εξοπλισμό, ηλεκτρικές βιομηχανικές διατάξεις και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Ηλεκτρικές Μετρήσεις, Υψηλές Τάσεις, Ηλεκτρομονωτικά Υλικά και Εξοπλισμός, Ηλεκτρικές Βιομηχανικές Διατάξεις, Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις.

Μαθήματα