Βασιλική Καντερέ

Επίκουρη Καθηγήτρια   Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών


Σύντομο Βιογραφικό


Η Βασιλική Καντερέ είναι διπλωματούχος μηχανικός και διδάκτωρ της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Επίσης πήρε το μεταπτυχιακό της δίπλωμα (M.Sc.) από το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου του Τορόντο (UofT), όπου ξεκίνησε και τις διδακτορικές της σπουδές. Μετά την ολοκλήρωση των διδακτορικών της σπουδών εργάστηκε ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). Κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών της ανέπτυξε μεθόδους, αλγόριθμους και ολοκληρωμένα συστήματα ανταλλαγής και συντονισμού δεδομένων σε κατανεμημένα συστήματα και συστήματα ομότιμων κόμβων (Peer-to-Peer), για δομημένα και αδόμητα δεδομένα, εστιάζοντας στην επίλυση προβλημάτων ετερογένειας των δεδομένων, επεξεργασίας ερωτημάτων και επανεγγραφής, προβλήματα σχετικά με επεξεργασία πολλών διαστάσεων και διαχείριση συνεχών ερωτημάτων. Επιπλέον, έχει επιδείξει ενδιαφέρον και εργασία στον τομέα του Σημασιολογικού Ιστού, σχετικά με το πρόβλημα της σημασιολογικής ομοιότητας, σχολιασμού (annotation), ομαδοποίησης (clustering) και ενσωμάτωσης (integration) δεδομένων.
Μετά την μεταδιδακτορική της θητεία, εργάστηκε ως Λέκτορας στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Αργότερα, κέρδισε τον διεπιστημονικό διαγωνισμό στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης (UniGe), "Boursière d' Excellence", και εργάστηκε ως Ανώτερος Ερευνητής και, επιπλέον, ως Maître d'Enseignement et de Recherche (ισοδύναμο με Αναπληρωτή Καθηγητή) στο Πανεπιστημιακό Κέντρο Πληροφορικής (CUI) του Πανεπιστημίου της Γενεύης. Η έρευνά της τα τελευταία 10 χρόνια αφορά στην παροχή και την ανταλλαγή υπηρεσιών δεδομένων σε περιβάλλοντα νέφους (cloud computing), με επίκεντρο τη διαχείριση μεγάλων δεδομένων (Big Data management) και αποδοτική ανάλυση μεγάλων δεδομένων (performance of Big Data Analytics), με την ανάπτυξη μεθόδων, αλγορίθμων και ολοκληρωμένων συστημάτων.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Διαχείριση δεδομένων, διαχείριση δεδομένων σε κατανεμημένα περιβάλλοντα, διαχείριση δεδομένων σε περιβάλλοντα νέφους, διαχείριση μεγάλων δεδομένων, ανάλυση μεγάλων δεδομένων.

Μαθήματα