Σιδερή Βλασακίδου

Τομέας Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών


  •   rvlasak@central.ntua.gr
  •   210-7721142
  •   Γραφείο Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, 1ος Όροφος, Υπολογιστή