Γεώργιος Αλεξανδρίδης

Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών


  •   gealexan@mail.ntua.gr
  •   +30 210 7722262
  •   Γραφείο 1.1.24, 1ος Όροφος, Παλαιό κτ. Ηλεκτρολόγων

Σύντομο Βιογραφικό


Ο Γιώργος Αλεξανδρίδης είναι διπλωματούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός και από το 2017 διοικητικός υπάλληλος της Σχολής. Αποφοίτησε από το τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών (κατεύθυνση σπουδών τις Τηλεπικοινωνίες και Επιστήμη των Υπολογιστών), ενώ επίσης είναι και διδάκτωρ της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέρονται εντάσσονται στον χώρο της μηχανικής μάθησης, της τεχνητής νοημοσύνης καθώς και της ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων. Έχει δημοσιεύσει σειρά εργασιών σε διεθνή συνέδρια και περιοδικά με κριτές σχετικά με τα συστήματα συστάσεων, την ανάλυση κοινωνικών δικτύων και την επεξεργασία αρχείων καταγραφής web server.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Μηχανική μάθηση, συστήματα συστάσεων, ανάλυση κοινωνικών δικτύων, ευφυείς πράκτορες, πρόβλεψη χρονοσειρών

Δημοσιεύσεις

 Σύνδεσμος Δημοσιεύσεων

Μαθήματα