Τεχνικές Συσκευασίας Ηλεκτρονικών Συστημάτων


Κωδικός 3.5.3322.9
Εξάμηνο 9o
Ροή Η - Ηλεκτρονική-Κυκλώματα-Υλικά
Κατηγορία Κατ' επιλογήν υποχρεωτικό
Ώρες Διδασκαλίας - Ώρες Εργαστηρίου 2 - 2
Διδάσκοντες Ευάγγελος Χριστοφόρου

Περιγραφή

Το μάθημα αυτό έχει σαν σκοπό την ενημέρωση του ηλεκτρονικού μηχανικού και του μηχανικού υπολογιστών πάνω στα βασικά στοιχεία της σύγχρονης τεχνολογίας πακεταρίσματος ηλεκτρονικών κυκλωμάτων για εφαρμογές που εκτείνονται από κινητή τηλεφωνία μέχρι υπερυπολογιστές. Μετά από παρουσίαση των απαιτήσεων, όπου δίνεται η ευκαιρία να τονισθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ένας σύγχρονος σχεδιαστής, καλύπτονται άλλα θέματα που αφορούν σε στοιχεία ηλεκτρονικής σχεδίασης και θερμικής διαχείρισης, τεχνολογία υλικών και κατασκευή πολύ-ψηφιδικών πακέτων (Multi-Chip Modules), καθώς επίσης και τεχνικές ελέγχου και πρόβλεψης αξιοπιστίας. Στο εργαστήριο οι φοιτητές εξοικειώνονται στα βασικά προβλήματα (π.χ. crosstalk, ringing, κ.λπ.) καθώς και στη σχεδίαση και κατασκευή απλών υβριδικών. Το μάθημα βαθμολογείται από τις γραπτές εξετάσεις.