καταγραφή και ανάλυση Δεικτών Ποιότητας Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Διπλωματική Εργασία


Επιβλέπων Μιλτιάδης Αναγνώστου
Συσχετιζόμενο μάθημα Δίκτυα Επικοινωνιών

Περιγραφή

Σκοπό της εργασίας αποτελεί η μελέτη και ανάλυση της ποιότητας των δικτύων κινητών επικοινωνιών και των προσφερόμενων υπηρεσιών τους. Ειδικότερα, η μελέτη αφορά στην καταγραφή και ανάλυση των Δεικτών Ποιότητας Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (KPIsorQI), τόσο για την υπηρεσία φωνής, όσο και για τις υπηρεσίες δεδομένων, σε όλες τις τεχνολογίες κινητών επικοινωνιών που υποστηρίζονται σήμερα. Περισσότερη πληροφορία μπορεί να αντλήσει κανείς στο https://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/Consumer/QualityIndicators/Mobile, όπου σύμφωνα με απόφαση της ΕΕΤΤ (ΦΕΚ 2417/Β'/01.11.2011), καθορίζονται οι δείκτες ποιότητας και η μεθοδολογία των μετρητικών εκστρατειών.

Στα πλαίσια της εργασίας θα σχεδιαστούν και εκτελεστούν διάφορα σενάρια (scripts) με σκοπό την αξιολόγηση των υφιστάμενων δικτύων, πέραν αυτών που ορίζονται στο αντίστοιχο ΦΕΚ, όπως για παράδειγμα VoLTE, sms/mms, youtube, facebook, instagram, twitter, dropboxκλπ. Για τη μελέτη αυτή, θα χρησιμοποιηθεί κατάλληλο λογισμικό (NemoOutdoor, ΝΜR, https://www.keysight.com/en/pd-2765544-pn-NTA00000A/nemo-outdoor?cc=GR&lc=eng) και εξοπλισμός (PC/Laptop, κινητά τηλέφωνα). Επιπλέον, για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών και την υλοποίηση των σεναρίων μετρήσεων, στο αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας περιλαμβάνεται η υλοποίηση και χρησιμοποίηση εξυπηρετητών (servers) φωνής και δεδομένων προκειμένου να διεξάγονται πολλαπλές ταυτόχρονες τηλεφωνικές κλήσεις και κλήσεις δεδομένων σε σενάρια κλήσεων είτε από κινητό δίκτυο σε σταθερό δίκτυο, είτε από σταθερό δίκτυο σε κινητό δίκτυο.