Ερευνητική Υποτροφία Κώστας Μ. Λεμός – Αποτελέσματα

Δημοσιεύθηκε 08/04/2021

Το Ίδρυμα Κώστας Μ. Λεμός είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τα αποτελέσματα της επιλογής για την Ερευνητική Υποτροφία Κώστας Μ. Λεμός του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

Το Ίδρυμα έλαβε συνολικά έξι αιτήσεις για την Υποτροφία από προπτυχιακούς φοιτητής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Όλες οι αιτήσεις αξιολογήθηκαν ως εξαιρετικές.

Υπό αυτές τις συνθήκες, και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ερευνητικές προσπάθειες που θα ενισχυθούν από την Υποτροφία θα διεξαχθούν ως επί το πλείστον «από απόσταση», εξ’ αιτίας των έκτακτων υγειονομικών συνθηκών που επικρατούν φέτος, το Ίδρυμα αποφάσισε να απονείμει την Υποτροφία σε όλους τους παρακάτω έξι υποψήφιους:

Μαριλένα Ντε Πιαν, για την ερευνητική πρόταση με τίτλο «Detecting patterns of coordinated brain change», σε συνεργασία με το University of Pennsylvania.

Δημήτριος Δήμος, για την ερευνητική πρόταση με τίτλο «Invertible GANs for latent space disentanglement and image editing», σε συνεργασία με το University of Texas at Austin.

Σπυρίδων Δραγάζης, για την ερευνητική πρόταση με τίτλο «Multistage Optimization problems with secretary arrivals», σε συνεργασία με το Sorbonne Université, Paris.

Πολυξένη Κόντη, για την ερευνητική πρόταση με τίτλο «Transfer learning in federated learning systems under data privacy constraints», σε συνεργασία με το Duke University.

Ιάσων Μηλιώνης, για την ερευνητική πρόταση με τίτλο “Private Parameter Estimation of Latent-Variable Ranking Distributions», σε συνεργασία με το Northeastern University.

Μιλτιάδης Στούρας, για την ερευνητική πρόταση με τίτλο «Data Driven Algorithms for network connectivity problems», σε συνεργασία με το University of Wisconsin-Madison.

Συγχαίρουμε όλους τους έξι νέους Ερευνητικούς Υπότροφους του Ιδρύματος Κώστας Μ. Λεμός, και τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην ερευνητική τους προσπάθεια και στην ακαδημαϊκή τους σταδιοδρομία.

Διαβάστε την απόφαση του Ιδρύματος Κώστας Μ. Λεμός :

(εδώ στην ελληνική γλώσσα)

(εδώ στην αγγλική γλώσσα)