Βασιλική Λιάπη

Τομέας Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών