Μαρία Ξειδιανάκη

Τομέας Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών Ηλεκτροοπτικής και Ηλεκτρονικών Υλικών


  •   maxid@central.ntua.gr
  •   210 7722820
  •   Γραφείο Γ.1.2, 1ος Όροφος, Κτ. Ηλεκτρολόγων