Είσοδος

Ταυτοποιηθείτε κεντρικά μέσω της υπηρεσία καταλόγου του Ε.Μ.Π.. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μόνο στο μόνιμο προσωπικό της Σχολής.

Παρατηρήσεις

  • Αν συνδέεστε στον ιστότοπο της Σχολής μέσω κεντρικής ταυτοποίησης για πρώτη φορά, ο λογαριασμός σας ενδεχομένως να μην έχει τα σωστά δικαιώματα χρήσης, και να χρειαστεί να περιμένετε μέχρι να ενημερωθεί από τον Διαχειριστή.
  • Με τη σύνδεση την πρώτη φορά, θα δημιουργηθεί ένα τοπικό account και θα σας αποσταλεί ένα email για τη δημιουργία ενός κωδικού σύνδεσης. Ο κωδικός αυτός ισχύει αποκλειστικά για τη σελίδα αυτή, και θα λειτουργεί παράλληλα/εναλλακτικά της κεντρικής ταυτοποίησης.