Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου


Η Σχολή στεγάζεται σε δύο Κτήρια εντός της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου, τα Παλαιά και τα Νέα Κτήρια. Η γραμματεία και οι διοικητικές υπηρεσίες βρίσκονται στα Νέα Κτήρια ενώ τα γραφεία των μελών ΔΕΠ βρίσκονται τόσο στα Νέα Κτήρια στη B' φάση όσο και στα Παλαιά Κτήρια. Τα μαθήματα γίνονται τόσο στα Παλαιά όσο και στα Νέα Κτήρια. Οι θέσεις των κτιρίων της Σχολής σημειώνονται στον παρακάτω χάρτη.

Μπορείτε επίσης να δείτε τη θέση των κτιρίων της Σχολής καθώς και ολόκληρης της Πολυτεχνειούπολης στους Xάρτες Google.

Συγκοινωνιακή Εξυπηρέτηση


Ταχυδρομική Διεύθυνση


Χάρτης