Ταχυδρομική Διεύθυνση


 • Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
  Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
  Ηρώων Πολυτεχνείου 9
  Αθήνα, T.K. 15780

Γραμματεία Προπτυχιακών


  • 1ος Όροφος, Γραφείο Γ.1.1, Κτ. Ηλεκτρολόγων
  • 210-772-3995
  • 210-772-3999
  • 210-772-1889
  • 210-772-3522
  • 210-772-1492
  • 210-772-4156
  • 210-772-4309
  • 210-772-2403
  • 210-772-3991

Γραμματεία Μεταπτυχιακών


  • 1oς Όροφος, Γραφείο Γ.1.2, Κτ. Ηλεκτρολόγων
  • 210-772-4307
  • 210-772-2224
  • 210-772-2820
  • 210-772-2397

Γραμματεία ΔΠΜΣ
Παραγωγής και Διαχείρισης Ενέργειας


Γραμματεία ΔΠΜΣ
Τεχνο-Οικονομικών Συστημάτων


  • 1ος Όροφος, Γραφείο Γ.1.3, Κτ. Ηλεκτρολόγων
  • 210-772-2552
  • 210-772-4317
  • 210-772-2397

Γραμματεία ΔΠΜΣ
Επιστήμης Δεδομένων και Μηχανικής Μάθησης


Γραμματεία ΔΠΜΣ
Μεταφραστική Βιοϊατρική Μηχανική και Επιστήμη


Γραφείο Επικοινωνίας και Διαμεσολάβησης


  • 2ος Όροφος, Γραφείο Γ.2.4, Κτ. Ηλεκτρολόγων
  • 210-772-2849
  • 210-772-4219

Γραφείο Οικονομικών


  • 2ος Όροφος, Γραφεία Γ.2.1, Γ.2.4, Κτ. Ηλεκτρολόγων
  • 210-772-2849
  • 210-772-3919
  • 210-772-1007

Γραφείο Ισότητας Φύλων