Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Τρίτη 30/11/2021, ώρα 10:00 π.μ

Δημοσιεύθηκε 23/11/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

─ ΓΣ ΕΙΔ. ΣΥΝ. ΣΧΟΛΗΣ ΗΜΜΥ

Την Τρίτη 30/11/2021, ώρα 10:00 π.μ.

(Γενική Συνέλευση της ΣΗΜΜΥ με τηλεδιάσκεψη μέσω ePresence)

Ημερήσια Διάταξη

 1. Ανακοινώσεις - Ενημέρωση Κοσμήτορα.
 2. Προπτυχιακά θέματα.
 3. Έγκριση νεοεισαχθέντων με την κατηγορία αθλητών ακαδ. έτους 2021-2022.
 4. Έγκριση δαπάνης από τον τακτικό προϋπολογισμό (412101) για την πληρωμή των φοιτητών που συμμετέχουν στην Πρακτική Άσκηση της ΣΗΜΜΥ.
 5. Αίτηση του προπτυχιακού φοιτητή της Σχολής κ. Α. Δελή να του επιτραπεί να αποφοιτήσει σε λιγότερα έτη σπουδών.
 6. Τροποποίηση αναθέσεων διδασκαλίας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων για το ακ. έτος 2021-2022.
 7. Μεταπτυχιακά θέματα.
 8. Τροποποίηση του Προγράμματος Σπουδών του ΔΠΜΣ «Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας» για το ακαδ. έτος 2021-2022.
 9. Ορισμός νέου τακτικού μέλους στη Συγκλητική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΜΠ.
 10. Έγκριση πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ και του College of Electrical Engineering, Zhejiang University της Κίνας.
 11. Έγκριση αιτήματος της κ. Βασιλική Καντερέ για μονιμοποίηση στη βαθμίδα της Επίκουρου Καθηγήτριας.
 12. Απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή στον αποχωρήσαντα Καθηγητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών κ. Π. Κάπρο.
 13. Απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή στον αποχωρήσαντα Καθηγητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών κ. Ν. Χατζηαργυρίου.
 14. Απονομή του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή στον αποχωρήσαντα Καθηγητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών κ. Κ. Παπαοδυσσέα.
 15. Επιλογή μέλους ΕΔΙΠ ΠΕ Κατηγορίας στη Δ Εισαγωγική βαθμίδα και πενταετή (5) θητεία, του Τομέα Επικοινωνιών Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με γνωστικό αντικείμενο "Τεχνικές Πρόσβασης σε Οπτικά Δίκτυα και Εφαρμογές".
 16. Επιλογή ακαδημαϊκού υποτρόφου για τη διδασκαλία του μαθήματος «Ηλεκτρολογικό Σχέδιο» του 7ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2021-2022.
 17. Επιλογή ακαδημαϊκού υποτρόφου για τη διδασκαλία του μαθήματος «Νευροασαφής Έλεγχος και Εφαρμογές» του 9ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2021-2022.
 18. Επιλογή ακαδημαϊκού υποτρόφου για τη διδασκαλία του μαθήματος «Εισαγωγή στα ΣΗΕ» του 5ου εξαμήνου ακαδ. έτους 2021-2022.
 19. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή του μέλους ΕΔΙΠ κ. Π. Ροβολή για τη διδασκαλία τριών (3) ωρών εβδομαδιαίως του μαθήματος «Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι» στο χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2021-2022 στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
 20. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή του μέλους ΕΔΙΠ κ. Ν. Κιμουλάκη για τη συμμετοχή στο ερευνητικό έργο του ΕΠΙΣΕΥ «ΑΠΕΞ-Κόμβος ευφυούς διαχείρισης Ανανεώσιμων Πηγών και ΕΞοικονόμησης ενέργειας» με κωδικό 61122600 για το διάστημα 01/10/2021 έως 30/09/2023.
 21. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή του μέλους ΕΤΕΠ κ. Α. Τσανάκα για τη συμμετοχή στο ερευνητικό έργο του ΕΠΙΣΕΥ «Εκπαιδευτικές, ερευνητικές και αναπτυξιακές δράσεις ΣΗΜΜΥ» με κωδικό 65/222 για το διάστημα 09/11/2021 έως 31/12/2021.
 22. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή του μέλους ΕΔΙΠ κ. Π. Ροβολή για την πραγματοποίηση σεμιναρίου δώδεκα (12) ωρών του μαθήματος «Προηγμένη Τρισδιάστατη Σχεδίαση» στο χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2021-2022 στο πλαίσιο του ΠΜΣ του ΕΚΠΑ «Σχεδίαση και Κατασκευή Συστημάτων Αγωνιστικών Οχημάτων».
 23. Οικονομικά Θέματα.
 24. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Σπουδαστών.

Ο Κοσμήτορας

Νεκτάριος Γ. Κοζύρης

Πρόσκληση