Υπενθύμιση της Πρόσκλησης για τα Βραβεία του Ιδρύματος «Δ. Χωραφά» έτους 2022: Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών έως και 31.03.2022

Δημοσιεύθηκε 01/03/2022

Το Ίδρυμα «Δ. Χωραφά» θα χορηγήσει για το έτος 2022 δύο βραβεία ύψους $5.000 το καθένα σε υποψήφιους διδάκτορες και διδάκτορες του ΕΜΠ με ώριμο, πρωτοποριακό και μεγάλης εμβέλειας ερευνητικό έργο στις εξής θεματικές περιοχές:

 • Life Sciences & Medicine
 • Physics
 • Chemistry (including nanotechnology)
 • Mathematics
 • Informatics/Computer Science
 • Engineering of Finance & Risk Management.

Προϋποθέσεις

Οι υποψήφιοι πρέπει:

 • να έχουν ηλικία μέχρι 32 ετών (ήτοι να έχουν γεννηθεί από την 1η Ιουνίου 1990 και μετά),
 • να έχουν ολοκληρώσει τη διατριβή τους από 1η Ιουνίου 2021 έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2022,
 • να μην έχουν λάβει το εν λόγω βραβείο στο παρελθόν.

Δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν ηλεκτρονικά, μέχρι και τις 31.03.2022, αίτηση συμμετοχής στη Γραμματεία της Σχολής τους με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.Έγγραφο στην αγγλική γλώσσα (σε μορφή PDF, μικρότερο από 20ΜΒ) που θα περιλαμβάνει με τη σειρά που αναγράφονται:

 • Μία συνοδευτική σελίδα με:
 1. Πλήρες ονοματεπώνυμο υποψηφίου (επίθετο, όνομα)
 2. Φύλο
 3. Τίτλος (Μr./Ms./Dr.)
 4. Ημερομηνία γέννησης (HH/MM/EEEE)
 5. Τίτλο διδακτορικής διατριβής
 6. Ημερομηνία απόκτησης διδακτορικού ή εκτιμώμενης ολοκλήρωσής του (MM/EEEE)
 7. Θεματική περιοχή
 8. Φωτογραφία διαβατηρίου
 9. Διεύθυνση κατοικίας
 10. Προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)
 • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα (συμπεριλαμβανομένης και της πρακτικής άσκησης εάν υπάρχει)
 • Λίστα με τις δημοσιεύσεις

α) μόνο εργασίες στις οποίες ο υποψήφιος είναι ο πρώτος συγγραφέας

β) οι εργασίες θα πρέπει να έχουν δημοσιευτεί ή να βρίσκονται σε διαδικασία δημοσίευσης ή τουλάχιστον να έχουν γίνει αποδεκτές για δημοσίευση σε περιοδικά μετά από κρίση

 • Μονοσέλιδη περίληψη του ερευνητικού έργου του υποψηφίου
 • Μονοσέλιδο σημείωμα του υποψηφίου για το πώς το ερευνητικό του έργο συνεισφέρει στην ανθρωπότητα
 • Δύο (2) συστατικές επιστολές με την προσφώνηση “Dear members of the Board”, εκ των οποίων η μία από τον επιβλέποντα της διδακτορικής διατριβής
 • Μέχρι πέντε επιλεγμένες περιλήψεις δημοσιεύσεων (καθεμία εξ αυτών όχι μεγαλύτερη της μισής σελίδας).

2.Έγγραφο στην ελληνική γλώσσα (σε μορφή PDF) που θα περιλαμβάνει:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Τίτλο και περίληψη της διατριβής
 • Αριθμό αναφορών (citations) που έχουν γίνει στις δημοσιεύσεις και συμπεριλαμβάνονται στο αγγλικό κείμενο.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν:

 • σχετικά με τους όρους χορήγησης των βραβείων και τα απαραίτητα παραστατικά, με το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας στο balabani@central.ntua.gr
 • σχετικά με την κατάθεση της αίτησης και των δικαιολογητικών, με τη Γραμματεία της Σχολής τους.