Πρακτική Άσκηση

Δημοσιεύθηκε 11/03/2022

Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές, που επιθυμούν να κανουν Πρακτική Άσκηση το 2022 να γραφτούν στην ιστοσελίδα του μαθήματος στην πλατφόρμα helios: https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=2757.

Την Τετάρτη 16.03.2022 (18:00) θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της Πρακτικής Άσκησης για το 2022, μέσω της πλατφόρμας helios: https://helios.ntua.gr/course/view.php?id=2757.

Οδηγίες Πρακτική Άσκηση