Διαδικασία Υποβολής Εργασιών στο Ιδρυματικό Αποθετήριο του ΕΜΠ (Dspace)

Δημοσιεύθηκε 22/03/2022

Σύμφωνα με απόφαση της 1ης/2022 Συνεδρίασης της Συγκλητικής Επιτροπής Βιβλιοθήκης (19/02/2021) σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία υποβολής εργασιών στο Dspace (Ιδρυματικό Αποθετήριο ΕΜΠ) έχει αλλάξει και πλέον δεν ισχύει η διαδικασία υποβολής εργασιών με CD.

Ως εκ τούτου, οι φοιτητές θα πρέπει:
α) Να υποβάλουν ηλεκτρονικά την εργασία τους στην πλατφόρμα https://dspace.lib.ntua.gr όπου δίνεται η δυνατότητα μεταφόρτωσης αρχείου, και,
β) Να υποβάλουν αίτημα στο dspacentualib@mail.ntua.gr για αποστολή Βεβαίωσης Υποβολής.