Χορήγηση της «Παπασταυριδείου Υποτροφίας» για την επίδοση της εισαγωγής στο ΕΜΠ έτους 2021 (βάσει της προϋπόθεσης Β.3)

Δημοσιεύθηκε 22/03/2022

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο επαναπροκηρύσσει την «Παπασταυρίδειο Υποτροφία» έτους 2021 με βάση την Β.3. προϋπόθεση επιλογής δικαιούχου.

Η διάρκεια της υποτροφίας είναι ενός έτους και το ποσό αυτής ανέρχεται στα 450 €.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να καταθέσουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως και τις 06.05.2022 στο protokollo@central.ntua.gr

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο συνημμένο αρχείο.