Οδηγός Αντιμετώπισης Έμφυλης Βίας, Σεξουαλικής Παρενόχλησης, Διακρίσεων και Σεξιστικής Συμπεριφοράς στη ΣΗΜΜΥ

Δημοσιεύθηκε 10/03/2023

Ο Οδηγός Αντιμετώπισης Έμφυλης Βίας, Σεξουαλικής Παρενόχλησης, Διακρίσεων και Σεξιστικής Συμπεριφοράς, ο οποίος υλοποιήθηκε στο πλαίσιο λειτουργίας του Γραφείου Ισότητας της Σχολής και του ερευνητικού έργου CALIPER- Gender Equality in STEM Research, έχει ως στόχους:

  • Την ενημέρωση όλων των μελών της Σχολής ως προς τη θέση της Σχολής στα συγκεκριμένα θέματα, καθώς και για το τι ορίζεται ως διάκριση, παρενόχληση, σεξουαλική παρενόχληση κλπ.
  • Την υποστήριξη πιθανών θυμάτων, μέσω παροχής συμβουλών, τρόπων αντιμετώπισης αλλά και αντίστοιχων φορέων στους οποίους μπορούν να απευθυνθούν για υποστήριξη, καταγγελία κλπ.

Οδηγός