Ημερίδα Παρουσίασης Ροών Μαθημάτων του ΠΠΣ, Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023, 08:45 -10:30, Αμφιθέατρο 1

Δημοσιεύθηκε 28/03/2023

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023, ώρα 08:45 έως 10:30, θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο 1 της Σχολής η ημερίδα του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 για την παρουσίαση του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών και των ροών μαθημάτων που απευθύνεται στους φοιτητές του 6ου εξαμήνου.