Προκηρύξεις Εντεταλμένων Διδασκόντων για το εαρινό εξάμηνο της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ

Δημοσιεύθηκε 31/03/2023

Προκηρύξεις για την πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης, για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, με δυνατότητα ανανέωσης, για τα εξής μαθήματα:

Αίτηση