Προκήρυξη Εκλογής εκπροσώπων μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη Γ.Σ του Τομέα Ηλεκτρικής Ισχύος

Δημοσιεύθηκε 02/05/2023

Προκήρυξη για την εκλογή εκπροσώπων μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη Γ.Σ του Τομέα ΗΛΕΚΤΡΙΚΉΣ ΙΣΧΥΟΣ

Αίτηση