Χορήγηση της Υποτροφίας στη Μνήμη των εκ Μετσόβου Ευεργετών ακαδ. έτους 2021-2022

Δημοσιεύθηκε 08/05/2023

Η Πρυτανεία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου γνωστοποιεί ότι χορηγεί την υποτροφία «στη Μνήμη των εκ Μετσόβου Ευεργετών» για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

H υποτροφία «στη Μνήμη των εκ Μετσόβου Μεγάλων Ευεργετών» χορηγείται σε προπτυχιακό φοιτητή του Ε.Μ.Π. καταγόμενο από το Μέτσοβο. Διευκρινίζεται ότι ως καταγωγή των υποψηφίων νοείται ο τόπος γέννησης του πατέρα ή της μητέρας ή του παππού ή της γιαγιάς, χωρίς άλλη προϋπόθεση. Η διάρκεια της υποτροφίας είναι ετήσια και το ποσό αυτής ανέρχεται στα 1.700 €.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως και τις 05.07.2023.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο