Χορήγηση Βραβείων «ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1973» και «ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ ΚΟΜΝΗΝΟΥ» έτους 2022

Δημοσιεύθηκε 09/05/2023

Σύμφωνα με την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (συνεδρίαση 28.04.2023) χορηγούνται τα βραβεία «ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1973» και «ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ ΚΟΜΝΗΝΟΥ» έτους 2022 με ποσό 811,11€ σε κάθε έναν από τους πρωτεύσαντες φοιτητές του ΕΜΠ.

Τυχόν ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας μέχρι και τις 17.05.2023.

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο συνημμένο αρχείο