Οδηγώντας τις Επιχειρήσεις στην Κλιματική Ουδετερότητα: Ο ρόλος των ενεργειακών ελέγχων και οι προκλήσεις στην υιοθέτηση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας - 17-5-2023

Δημοσιεύθηκε 11/05/2023

Στόχος της εκδήλωσης είναι να συζητηθούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις της βιομηχανίας στην ενεργειακή τους μετάβαση και οι λύσεις που μπορούν να τις υποστηρίξουν στην εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ενέργειας (π.χ. κατά το πρότυπο ISO 50001) και στην υιοθέτηση των μέτρων εξοικονόμησης που προκύπτουν μετά από τους ενεργειακούς ελέγχους. Η συνάντηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και του σχετικού εθνικού νομοθετικού πλαισίου, λαμβάνοντας υπόψη και τις ανάγκες των επιχειρήσεων για ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από το ΕΜΠ (EPU-NTUA, Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης, Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών), το Επιμελητήριο Κορινθίας και την ΠΟΒΑΣ, σε συνεργασία με το ΕΒΕΑ, και πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου AUDIT-TO-MEASURE, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το πρόγραμμα LIFE.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.