Εκλογικός Κατάλογος της Σχολής ΗΜΜΥ ΕΜΠ για την ανάδειξη μελών ΕΤΕΠ στη Γενική Συνέλευση του Τoμέα Ηλεκτρικής Ισχύος

Δημοσιεύθηκε 18/05/2023

Εκλογικός Κατάλογος Τομέα Ηλεκτρικής Ισχύος