Εκλογικός Κατάλογος της Σχολής ΗΜΜΥ ΕΜΠ για την ανάδειξη μελών Ε.ΔΙ.Π στις Συνελεύσεις των Τομέων

Δημοσιεύθηκε 18/05/2023

Εκλογικός κατάλογος μελών ΕΔΙΠ