ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

Δημοσιεύθηκε 19/05/2023

Σας ενημερώνουμε ότι ως ημέρα εθελοντικής Aιμοδοσίας ορίστηκε η Τετάρτη, 24 ΜΑΪΟΥ 2023, και ώρα από 10:00 έως 13:30.

Πληροφορίες: ΚΑΤΡΑΝΗ ΜΕΤΑΞΙΑ, Τηλ.: 210 7721566

Σας ενημερώνουμε ότι για την ταυτοποίηση του αιμοδότη απαιτείται η προσκόμιση ενός από τα ακόλουθα έντυπα:

  • Οποιοδήποτε έγγραφο ταυτοπροσωπίας
  • Ταυτότητα αιμοδότη (εάν υπάρχει)
  • ΑΜΚΑ

Η αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Ιατρικού Τμήματος κτ. Γεν. Εδρών.