Εξέταση Φυσική-ΙΙ

Δημοσιεύθηκε 25/05/2023

Η εξέταση του καταργημένου μαθήματος Φυσική-ΙΙ θα γίνει μαζί με την εξέταση
του αντίστοιχου μαθήματος της Σχολής ΕΜΦΕ, Τετάρτη 7/6, 8:30,
στα Αμφ. 1, 2, 3, 4, της ΣΕΜΦΕ.