Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Τρίτη 06/06/2023, ώρα 10:00 π.μ

Δημοσιεύθηκε 31/05/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ─ ΓΣ ΕΙΔ. ΣΥΝ. ΣΧΟΛΗΣ ΗΜΜΥ

Την Τρίτη 06/06/2023, ώρα 10:00 π.μ.

(Γενική Συνέλευση της ΣΗΜΜΥ με τηλεδιάσκεψη μέσω ePresence)

Ημερήσια Διάταξη

 1. Ανακοινώσεις - Ενημέρωση Κοσμήτορα.
 2. Προπτυχιακά θέματα.
 3. Εξεταστική περίοδος εαρινού εξαμήνου – οργανωτικά θέματα.
 4. Εξεταστική χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2022-2023 για τους φοιτητές που περάτωσαν την κανονική φοίτηση (Ν. 4452/2017, άρθρο 31, Παρ. 1).
 5. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών τριμελούς εφορευτικής επιτροπής για την εκλογή Kοσμήτορα και Αναπληρωτή Κοσμήτορα της Σχολής ΗΜΜΥ.
 6. Μεταπτυχιακά θέματα.
 7. Τροποποίηση στο ΦΕΚ επανίδρυσης του ΔΠΜΣ «Τεχνο-οικονομικά Συστήματα» της Σχολής ΗΜΜΥ ΕΜΠ και του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας, Σχολή Ναυτιλίας & Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ως προς το άρθρο 11 «Διάρκεια λειτουργίας».
 8. Προκήρυξη του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Επιστήμη Δεδομένων και Μηχανική Μάθηση (Data Science and Machine Learning)» για το ακαδ. έτος 2023-2024.
 9. Προκήρυξη του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας» για το ακαδ. έτος 2023-2024.
 10. Προκήρυξη του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Μεταφραστική Βιοϊατρική Μηχανική και Επιστήμη (Translational Engineering in Health and Medicine)» για το ακαδ. έτος 2023-2024.
 11. Αίτηση για επιστημονική άδεια του μέλους ΔΕΠ Καθ. κ. Π. Μαραγκού για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2023-2024.
 12. Αίτηση χορήγησης άδειας απουσίας άνευ αποδοχών για προσωπικούς λόγους του μέλους ΕΔΙΠ κ. Κ. Ζαρκογιάννη από 23/05/2023 έως 23/5/2024.
 13. Ορισμός τριμελούς εισηγητικής επιτροπής για την ένταξη στην κατηγορία ΕΔΙΠ του υπαλλήλου ΕΤΕΠ κ. Κ. Κονιδάρη.
 14. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Σπουδαστών.
 15. Επείγοντα θέματα.

Ο Κοσμήτορας

Νεκτάριος Γ. Κοζύρης

Πρόσκληση