Ανακήρυξη Υποψηφιοτήτων για την εκλογή εκπροσώπων μελών ΕΔΙΠ στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων της Σχολής ΗΜΜΥ, ΕΜΠ

Δημοσιεύθηκε 08/06/2023

Ανακήρυξη Υποψηφιοτήτων