Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Πέμπτη 22/06/2023, ώρα 9:00 π.μ

Δημοσιεύθηκε 20/06/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ─ ΓΣ ΕΙΔ. ΣΥΝ. ΣΧΟΛΗΣ ΗΜΜΥ

Την Πέμπτη 22/06/2023, ώρα 9:00 π.μ.

(Γενική Συνέλευση της ΣΗΜΜΥ με τηλεδιάσκεψη μέσω ePresence)

Ημερήσια Διάταξη

  1. Ανακοινώσεις - Ενημέρωση Κοσμήτορα.
  2. Επαναπροκήρυξη θέσης στην βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής σύμφωνα με το άρθρο 141 Ν. 4957/2022.

Ο Κοσμήτορας

Νεκτάριος Γ. Κοζύρης

Πρόσκληση