Πρόσκληση για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Βασιλικής Μπεκιάρη - Βεκρή

Δημοσιεύθηκε 26/06/2023

Η Ακαδημία Αθηνών προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στο εξωτερικό στην Τεχνητή Νοημοσύνη, για μεταπτυχιακές σπουδές (επιπέδου Master), με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Βασιλικής Μπεκιάρη – Βεκρή.

Η υποτροφία χορηγείται εις μνήμην των γονέων της Βασιλικής Μπεκιάρη – Βεκρή, Βασιλείου και Άννας Μπεκιάρη και των αδελφών της Αλεξάνδρου και Ναπολέοντος και αποβλέπουν στην ανύψωση και τον εκσυγχρονισμό της τεχνολογικής στάθμης της Χώρας.

Επισημαίνουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, λήγει την 13η Οκτωβρίου 2023.

Πληροφορίες παρέχονται μέσω του infoypotrofies@academyofathens.gr, μέσω της ιστοσελίδας της Ακαδημίας Αθηνών www.academyofathens.gr και στα τηλέφωνα: 210.3664736 & 210.3664781, και στο συνημμένο έγγραφο.