Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΕΔΙΠ στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών

Δημοσιεύθηκε 26/06/2023

Πρακτικό Ψηφοφορίας ΕΔΙΠ Τομέας 2

Αποτελέσματα κάλπης Ζευς