Προκήρυξη Υ.Δ. Ακαδ. Έτους 2023-2024

Δημοσιεύθηκε 29/06/2023

Η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ καλεί τους Διπλωματούχους Μηχανικούς Πολυτεχνικών Τμημάτων και τους Πτυχιούχους Α.Ε.Ι. Τμημάτων Θετικών Επιστημών που ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν Μεταπτυχιακές – Διδακτορικές Σπουδές στην Επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών και πληρούν τις προϋποθέσεις του Ν.4957/2022, αρθρ.92 παρ.1, να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση από 04/07/2023 μέχρι και 08/09/2023.

Προκήρυξη