Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΕΔΙΠ στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών

Δημοσιεύθηκε 30/06/2023

Πρακτικό Ψηφοφορίας ΕΔΙΠ Τομέας 4

Αποτελέσματα κάλπης Ζευς