Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης Τρίτη 11/07/2023, ώρα 10:00 π.μ (Ορθή Επανάληψη)

Δημοσιεύθηκε 10/07/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ─ ΓΣ ΕΙΔ. ΣΥΝ. ΣΧΟΛΗΣ ΗΜΜΥ

Την Τρίτη 11/07/2023, ώρα 10:00 π.μ.

(Γενική Συνέλευση της ΣΗΜΜΥ με τηλεδιάσκεψη μέσω ePresence)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Ημερήσια Διάταξη

 1. Ανακοινώσεις - Ενημέρωση Κοσμήτορα.
 2. Προπτυχιακά θέματα.
 3. Κατ’ εξαίρεση μετεγγραφές για το ακαδ. έτος 2022-2023.
 4. Αναθέσεις Διδασκαλίας Μαθημάτων – Εγκρίσεις Διδακτικών Συγγραμμάτων και Σημειώσεων Προπτυχιακών Σπουδών για το ακ. έτος 2023-2024. Αναθέσεις Διδασκαλίας Μαθημάτων σε Ομότιμους Καθηγητές της Σχολής.
 5. Μεταπτυχιακά θέματα.
 6. Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών (Διδακτορικών) Σπουδών – Αναθέσεις μεταπτυχιακών μαθημάτων ακαδ. έτους 2023-2024.
 7. Έγκριση Προγραμμάτων Σπουδών – Αναθέσεις μαθημάτων των ΔΠΜΣ της Σχολής ακαδ. έτους 2023-2024
 8. Αναθέσεις μαθημάτων των ΔΠΜΣ που συμμετέχει η Σχολή ακαδ. έτους 2023-2024.
 9. Επικύρωση αποτελεσμάτων επιτυχόντων του ΔΠΜΣ «Μεταφραστική Βιοϊατρική Μηχανική και Επιστήμη (Translational Engineering in Health and Medicine)» για το ακαδ. έτος 2023-2024.
 10. Επικύρωση αποτελεσμάτων επιτυχόντων του ΔΠΜΣ «Παραγωγή & Διαχείριση Ενέργειας» για το ακαδ. Έτος 2023-2024.
 11. Επικύρωση αποτελεσμάτων επιτυχόντων του ΔΠΜΣ «Επιστήμη Δεδομένων και Μηχανική Μάθηση» για το ακαδ. έτος 2023-2024.
 12. Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος μιας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ενεργειακή Ανάλυση» του Τομέα Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων.
 13. Ένταξη του Κ. Κονιδάρη, υπαλλήλου ΕΤΕΠ, στην κατηγορία ΕΔΙΠ.
 14. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή του μέλους ΕΤΕΠ κ. Σ. Νατζαρίδη για τη συμμετοχή στο έργο με τίτλο «Εκπαιδευτικές, ερευνητικές και αναπτυξιακές δράσεις ΣΗΜΜΥ» με κωδικό ΕΠΙΣΕΥ 65/225.01 από την 01/06/2023 έως και τις 20/08/2023.
 15. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή του μέλους ΕΤΕΠ κ. Χ. Καρελιόπουλου για τη συμμετοχή στο έργο με τίτλο «Εκπαιδευτικές, ερευνητικές και αναπτυξιακές δράσεις ΣΗΜΜΥ» με κωδικό ΕΠΙΣΕΥ 65/225.01 από την 01/06/2023 έως και τις 20/08/2023.
 16. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή του μέλους ΕΤΕΠ κ. Σ. Βλασακίδου για τη συμμετοχή στο έργο με τίτλο «Εκπαιδευτικές, ερευνητικές και αναπτυξιακές δράσεις ΣΗΜΜΥ» με κωδικό ΕΠΙΣΕΥ 65/225.01 από την 01/06/2023 έως και τις 20/08/2023.
 17. Αίτηση χορήγησης άδειας ασκήσεως ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή του μέλους ΕΤΕΠ κ. Α. Τσανάκα για τη συμμετοχή στο έργο με τίτλο «Εκπαιδευτικές, ερευνητικές και αναπτυξιακές δράσεις ΣΗΜΜΥ» με κωδικό ΕΠΙΣΕΥ 65/225.01 από την 09/05/2023 έως και τις 08/07/2023.
 18. Αιτήσεις μελών ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Σπουδαστών.
 19. Επείγοντα θέματα.
 20. Επαναπροκήρυξη θέσης στην βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών σύμφωνα με το άρθρο 141 Ν. 4957/2022.

Ο Κοσμήτορας

Νεκτάριος Γ. Κοζύρης

Πρόσκληση