Επιδοτήσεις για ανταλλαγές επισκέψεων ερευνητών, καθηγητών, εμπειρογνώμων και προσωπικοτήτων και επαγγελματιών του Πολιτισμού

Δημοσιεύθηκε 10/07/2023

Το Υπουργείο Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας της Ιταλίας υποστηρίζει και ενθαρρύνει την πραγματοποίηση επισκέψεων στο εξωτερικό και στην Ιταλία, ξένων και Ιταλών ερευνητών, καθηγητών, εμπειρογνώμων, προσωπικοτήτων και επαγγελματιών του Πολιτισμού. Ο κύριος στόχος της χρηματοδότησης είναι η ανάπτυξη των στρατηγικών συνεργασιών, πολιτιστικών και επιστημονικών έργων μεταξύ ξένων και ιταλικών θεσμών μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Η χρηματοδότηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για τις επισκέψεις ξένων προσωπικοτήτων από τον ακαδημαϊκό και πολιτιστικό χώρο στην Ιταλία, όσο και για αποστολές στο εξωτερικό Ιταλών ομόλογών τους, σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία πρόσβασης στη χρηματοδότηση. Τονίζεται ότι θα γίνουν δεκτές μόνο αιτήσεις συνεισφοράς από ερευνητές, καθηγητές, ειδικούς, προσωπικό και πολιτιστικές προσωπικότητες, είτε Ιταλούς είτε ξένους, που κατέχουν επίσημη πρόσκληση από ένα πανεπιστημιακό ή πολιτιστικό ίδρυμα, κατά προτίμηση στο πλαίσιο των ισχυόντων Διμερών Συμφωνιών και Εκτελεστικών Προγραμμάτων Πολιτιστικής Συνεργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο.