Ανακοίνωση αποτελεσμάτων των εκλογών για εκπροσώπηση μελών ΔΕΠ των Τομέων στη Γενική Συνέλευση της Σχολής

Δημοσιεύθηκε 11/07/2023

Αποτελέσματα μελών ΔΕΠ στη ΓΣ ΗΜΜΥ