Χορήγηση των «Βραβείων Ιάκωβος Γκιουρουνλιάν» έτους 2022

Δημοσιεύθηκε 13/07/2023

Η Σύγκλητος του Ιδρύματος (Συνεδρίαση 30.06.2023) ενέκρινε την από 23.05.2023 πρόταση της επιτροπής αξιολόγησης σχετικά με τη χορήγηση των «Βραβείων Ιάκωβος Γκιουρουνλιάν» έτους 2022, στις δύο καλύτερες διδακτορικές διατριβές, με αντικείμενο βιομηχανικού ενδιαφέροντος, των Σχολών Μηχανολόγων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Χημικών Μηχανικών και Μεταλλειολόγων - Μεταλλουργών Μηχανικών του Ε.Μ.Π. Τυχόν ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι και τις 21.07.2023.

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο συνημμένο αρχείο.