Υποτροφίες του ΙΚΥ σε συνεργασία με το Fullbright Greece για τη χορήγηση υποτροφιών κινητικότητας σε Αμερικανούς υποψήφιους διδάκτορες Πανεπιστημίων των ΗΠΑ

Δημοσιεύθηκε 13/07/2023

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) ανακοινώνει την υλοποίηση προγράμματος υποτροφιών σε συνεργασία με το Fullbright Greece στο πλαίσιο της οποίας, για το ακαδ. έτος 2024-2025, θα χρηματοδοτήσει τέσσερις (4) υποτροφίες για Αμερικανούς υποψήφιους διδάκτορες προκειμένου να διεξάγουν έρευνα σε ελληνικά ΑΕΙ ή ερευνητικούς φορείς/οργανισμούς στην Ελλάδα.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.